کلید رهایی از آنها همینجاست

در مسیری که باید طی کنیم ، باورهای دروغین دشمن های بسیار خطرناکی هستند

باورهای توحیدی را برگزینید

به خودتان اعتماد کنید. وقتی به خودتان اعتماد کنید در واقع به خدایی که از روح خود در شما دمیده اعتماد کرده اید. باورهای نجات بخش و متعالی را بیابید و سپس بر مبنای آنها چنان عمل کنید که گویی مسلّم و غیر قابل تغییر اند. چرا که آنها واقعا همین طور اند!

به چیزهایی که در اختیار دارید بنگرید

به خودتان یادآوری کنید که قادرید افکار و باورهایتان را بهبود ببخشید. اگر تاکنون زندگی برای شما در حالت ایده آل سپری نشده ، اشکالی ندارد. سپاسگزار و قدردان بخش هایی از وجود خود باشید که تا به حال دوام آورده اند و می خواهند رشد کنند.

به این لحظه توجه کنید

به یاد داشته باشید که زندگی شما هم اکنون جریان دارد ، در همین لحظه. اگر نتوانید باورهای اشتباه گذشته را بهبود ببخشید ، همان جا که الان هستید همچنان گرفتار خواهید ماند. فراموش نکنید که کلید تغییر همیشه در دستان شماست.

کلید رهایی در دستان شماست

از بر آورده کردن نیازهای ذهنتان برای توسل به ناتوانی یا چیز های شبیه به این امتناع کنید. تصمیم بگیرید بدون هیچ تردیدی ذهن خود را روی کارهایی که دوست دارید انجام دهید متمرکز کنید. شما می توانید با انتخاب باور های جدید و درست به جای باورهای دروغین ، شور و شوق را در وجودتان افزایش دهید و نهایتا یک زندگی سرشار از سعادت را برای خود فراهم کنید. دوره آنلاین “رها کنید” در این مسیر ، راه را برایتان روشن خواهد کرد.

این را بدانید که آگاهی
تنها راه رسیدن به رهایی است

اگر هنوز پادکست “آگاهی ، تنها راه رهایی” را نشنیده اید ، می توانید به این صفحه مراجعه کنید یا از طریق فرم پایین مستقیما آن را دریافت کنید.

باید باور های جدیدی را انتخاب کنید

اگر شما بیشتر سال های زندگیتان را با اضافه وزن ، اعتیاد ، فقر یا هر چیز بد دیگری سپری کرده اید باید بدانید که توپ در زمین شماست ؛ هیچ بهانه ای پذیرفته نیست!

با آگاهی از این واقعیت که توانایی بی چون و چرایی برای بهبود بخشیدن به زندگیتان از طریق تلاش آگاهانه دارید ، دلگرم باشید که می توانید تک تک بخش های زندگیتان را به سوی تعالی هدایت کنید.

اسیر گذشته ها نباشید

گذشته راهی است که آن را پشت سر گذاشته اید ، چیزی شبیه به دود سفیدی که پس از هواپیما در آسمان نمایان می شود. گذشته یک رد پای موقت و زودگذر است و فقط برای این است که نشان بدهد شما کجا بوده اید.

دود سفید هواپیما تاثیری بر مسیر پیش روی آن ندارد ، یعنی نمی تواند داشته باشد چرا که پشت آن نمایان می شود!

پس زمانی که این فکر به سرتان زد که گذشته مانع از آن می شود که به سوی آینده ای بهتر به پیش بروید ، این تصویر را در ذهنتان مجسم کنید.